Selecteer een pagina

Een lang gekoesterde wens van patiënten/cliënten, opleiders, artsen, therapeuten en de betrokken belangenorganisaties, gaat in vervulling! Zij willen dat integraal wordt samengewerkt in de gezondheidszorg en slaan hun handen ineen tijdens het Congres Integrale Zorg ‘De Kracht van Samenwerken en Vooruitkijken’ op 6 september.

Meer eenheid en transparantie
Iedere zorgvrager heeft behoefte aan meer eenheid en transparantie in de integrale zorg, om de juiste keus te maken. Ook voor artsen, therapeuten, zorgverzekeraars en overheden is er behoefte om overzicht en te krijgen en duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden om naar elkaar te verwijzen.

Om de hoognodige transparantie tot stand te brengen, heeft een groot aantal organisaties en koepels in de integrale en complementaire zorg het initiatief genomen om een congres te organiseren. Het congres is een mogelijkheid om voor beide partijen te ontdekken hoe en wanneer samenwerking mogelijk en wellicht zelfs nodig is! De oproep tot samenwerken wordt steeds vaker gehoord. Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen.

Samenwerking zorgverleners met integrale visie
Het thema is ‘De kracht van samenwerken en vooruitkijken’. Als professionals in de Integrale Zorg elkaar beter weten te vinden en weten te versterken, is dat goed voor iedereen. Alleen in gezamenlijkheid kan er kracht ontstaan.

Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het CAM-veld zich niet realiseren dat de weg open is. De eerste stappen zijn al gezet en dit is nog maar het begin. Tijdens het Congres is de weg open om heel eenvoudig samenwerkingen aan te gaan, elkaar goed te leren kennen en geïnspireerd te worden door alle thema’s die aan bod komen.

De toekomst van de Integrale zorg
De toekomst van de Integrale Zorg is zó interessant dat u de informatie hierover niet wilt missen! Door kennis op te doen van integrale benaderingen en therapievormen is doorverwijzen veel gemakkelijker, zowel voor de therapeut als voor de complementair werkend arts.Regionale zorgverleners met integrale zorgvisie ontmoeten elkaar op de zorgmarkt, ook nu weer met de mogelijkheid om elkaar inhoudelijk te leren kennen en zo te kunnen samenwerken.

Hoe gaan we dit voor de Integrale Zorg realiseren?
U krijgt als gast informatie over de huidige en de gewenste situatie (waar wil de integrale zorg naartoe, zowel bestuurlijk als inhoudelijk). U kunt meepraten en inspiratie opdoen over:

 • actuele visies op de positieve gezondheidszorg
 • de toekomst van de integrale zorg, te bespreken met alle belangrijke partijen
 • vernieuwende ideeën over zorgstelsel en verzekering
 • positieve kansen (ook vanuit financieel oogpunt voor de integrale gezondheidszorg)
 • vindingrijke ideeën over wetenschappelijk onderzoek
 • kennismaken met professionals ‘uit de buurt’
 • het opzetten van een eigen regionale netwerk / regionale initiatieven
 • een keur aan behandelmethoden en kwaliteitsinstrumenten

 Ontmoet in 1 dag vakgenoten en krijg handreikingen om samen te werken en tot regionale samenwerking te komen. 

Sprekers en programma
Het programma bestaat o.a. uit:

 • Martine Busch directeur Van Praag Instituut. Spreekt over Een brede blik op Integrale Zorg.
 • Carl Verheyen, oud-topsporter, oud-directeur van twee gezondheidscentra, Positieve Gezondheid: Kansen voor de Integrale Zorg.
 • Michael Milo, verbinder in gezondheidszorg
 • Sabine Uitslag, voormalig 2e Kamerlid, gezondheidswetenschapper (Dagvoorzitter en Moderator themaworkshop Integrale Zorgcentra)

U kunt presentaties bijwonen, aan workshops deelnemen en actief te netwerken op de zorgmarkt. U ontmoet uw collegae-zorgverleners en krijgt informatie over de integrale benaderingen en therapievormen om zo een eerste stap te zetten richting regionale samenwerking. Kijk op de website (www.nibig.nl/congres2018) voor uitgebreide informatie over het programma en de onderwerpen die de sprekers gaan behandelen en om een congreskaart te bestellen.

Deelnemen met korting? gebruik de code: CGO2018
De prijs van een ticket is €197,-, hiervoor wordt u gedurende de hele dag gefêteerd. Catering, lezingen en workshops zijn bij de prijs inbegrepen. Gebruik de relatiecode “CGO2018” en u betaalt slechts €159,- voor deze dag.
Doe mee en leer uw collegae uit de integrale zorg kennen, zodat u meewerkt aan het versterken van de integrale zorg en samenwerkt aan een krachtige toekomst. Zorg dat u deel uit maakt van de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en bestel uw ticket!