Bij- en nascholinglijst MBK en PsBK CGO

In dit overzicht zijn alle bij- en nascholing op het gebied van MBK en PsBK gegeven door de leden van het CGO op een gestructureerde manier te vinden. Deze scholingsactiviteiten worden georganiseerd binnen de met elkaar afgesproken richtlijnen. De afkortingen gebruikt bij “doel” staan voor: (H)erhaling, (V)erdieping of (U)itbreiding. In dit overzicht wordt rekening gehouden dat 1 EC 28 Studiebelastinguren is.
Staat een eerder gevolgde bij- en nascholing niet meer op deze lijst, maar wil je controleren of deze er wel op gestaan heeft, neem dan via de mail contact met ons op.

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) (PLATO) Eindterm (onderwerp | subonderwerp) Doel (H, V of U) Datum Bijscholingscode
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Eetstoornissen H, V 18-9-2020 CGO-BIVT-605-3
Hersenschudding, whiplash en NAH Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | Prikkelgeleiding en overdracht
U 18-9-2020 CGO-ICAM-311-6
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | schizofrenie en andere psychotische stoornissen H, V 25-9-2020 CGO-BIVT-605-5
Medische Basiskennis Verdieping: Hoe voorkomt mijn immuunsysteem ziekten? BivT 0,2 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Anatomie en fysiologie V 25-9-2020 CGO-BivT-305-1
Algemene farmacologie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | motiveren tot gebruik
H, U 25-9-2020 CGO-VITA-302-1
Verslaving De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | verslavingsproblematiek V 26-9-2020 CGO-DRO-605-1
Medische Basiskennis Verdieping: Is kanker te voorkomen? BivT 0,2 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie V 2-10-2020 CGO-BivT-303-2
Nieuwe ziekten van de 21e eeuw School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte V, U 3-10-2020 CGO-SVH-1-2
Intervisie: Lupus Erythematodus Disseminatus (LED) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie
PSBK: Begripskennis | Oorzaken van ziekte en reacties lichaam
U, V 7-10-2020 CGO-VITA-310-6
Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK : Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken.
H, U 9-10-2020 CGO-VITA-316-2
Weerstand BivT 0,4 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U 11-10-2020 CGO-BIVT-316-2
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V 23-10-2020 CGO-BIVT-316-3
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V 23-10-2020 CGO-BIVT-605-4
Hersenen, zenuwen en neuronen Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel V 24-10-2020 CGO-ICAM-311-2
Diabetes Mellitus BivT 0,3 MBK: Hormoon-stelsel|Pathologie V 30-10-2020 CGO-BIVT-312-1
Depressie anders bekeken BivT 0,4 MBK: Verdieping van Algemene farmacologie | Bijwerkingen
PsBK: Verdieping van Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V 30-10-2020 CGO-BIVT-302-1
Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes
H, U 30-10-2020 CGO-VITA-5-3
Casuïstiek en rode vlaggen: Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H,V 31-10-2020 CGO-CSMBK-318-2
Reis langs de zintuigen Energieschool 0,5 MBK: Zintuigen en sensorisch stelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U 31-10-2020 CGO-ENSCH-310-1
Gewrichten, artrose en artritis School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bewegingstelsel | pathologie V, U 7-11-2020 CGO-SVH-306-1
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen H, V 13-11-2020 CGO-BIVT-605-2
Pediatrics Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie H, V, U 14-11-2020 CGO-SOU-314-2
Hart met speciale aandacht voor het hart van vrouwen. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hart en vaatstelsel | pathologie H,V,U 21-11-2020 CGO-CSMBK-304-2
Lichaamstaal School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en rteacties lichaam V, U 21-11-2020 CGO-SVH-1-3
Allergie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bloed- en lymfestelsel | pathologie V, U 28-11-2020 CGO-SVH-305-4
Neurotransmitters School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie V, U 19-12-2020 CGO-SVH-311-1
Bio-fysica en biochemische bepalingen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSKB: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
V, U 9-1-2021 CGO-VITA-9-3
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK : Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U, V 16-05-2020 CGO-VITA-9-2
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
V 20-03-2020 CGO-BIVT-307-1
Toegepaste psychologie en klinische psychologie Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK:Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij H, U 22-05-2020 CGO-VITA-602-1
Rouw na traumatisch verlies Academie Hypnos 0,5 MBK: Veroudering/sterven | rouwproblematiek
PsBK: Leeftijdfasen en ontwikkelingstaken | Rouwproblematiek
U www.hypnos.nl CGO-HYP-314-1
Covid en andere luchtwegpathologie Total Health 1 MBK: Pathologie Luchtwegen l relatie geïntegreerde geneeskunde V, U Total Health CGO-THO=307-1
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V BivT CGO-BIVT-310-1
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U BivT CGO-BIVT-316-1
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U BivT CGO-BIVT-311-1
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V BivT CGO-BIVT-317-1
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H BivT CGO-BIVT-315-1
Zijn geneesmiddelen altijd ongevaarlijk? BivT 0,21 MBK: Algemene Farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
V BivT CGO-BIVT-302-2
In vijf stappen weer gezond Instituut CAM 1 MBK: Begripkennis| Gezondheid en ziektes
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij
U Instituut CAM CGO-ICAM-1-2
Gehoororgaan, muziek, luistertherapie Instituut CAM 1 MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V, U Instituut CAM CGO-ICAM-310-3
Borderline persoonlijkheidsstoornis Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen V, U Instituut CAM CGO-ICAM-605-7
Physical Examinations part 2 – Locomotor system Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Bewegingstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U Zie website CGO-SOU-306-1
Pijn, over de functie van pijn op het bewustzijn Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V Zie website CGO-TERR-315-1
Farmacologie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Algemene farmacologie | Bijwerkingen V, U Zie website 302
Narratief Redeneren Prevenzis 0,25 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie V, U Zie website CGO-PREV-312-1
Psychosomatisch werken Prevenzis 0,25 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde | Anamnese V, U Zie website CGO-PREV-2-1
Ademhalingsstelsel Terreel 0,6 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H Zie website CGO-TERR-307-2
Begeleiden van cliënten in de Palliatieve zorg Instituut CAM 3 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
V Zie website CGO-ICAM-314-2
Veerkracht en burn-out School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Hormoonstelsel | pathologie V, U Zie website CGO-SVH-412-1
Fibromyalgie en CVS Total Health 1 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie H, V Zie website CGO-THO-312-4
Stemmingstoornissen Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Algemene kenmerken psychopathologie V, U Zie website CGO-ENSCH-605-3
Examination of Patient’s Mental Status and Addressing Difficult Topics Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Gespreksvaardigheden H, V, U Zie website CGO-SOU-316-1
De invloed van biografische levensfasen Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V Zie website CGO-TERR-315-4
Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode vlaggen Vita Opleidingen B.V. 1 MKB: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, U Zie website CGO-VITA-318-1
Gender en seksuele diversiteit in je praktijk Con Amore 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
PSBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
V, U Zie website CGO-COAM-12-1
(Epi)genetica – een blauwdruk Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U Zie website CGO-COAM-11-3
Rode vlaggen en doorverwijzen Prevenzis 0,25 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen) H, U Zie website CGO-PREV-619-1
Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK:  Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, V, U Zie website CGO-VITA-318-2
Samenwerken met de 1e lijnszorg Esoterra 1 MBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
PSBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
V Zie website CGO-ESO-4-1
MBK Plato Spijsvertering Terreel 0,6 MBK:Spijsverteringsstelsel | Pathologie H, V Zie website CGO-TERR-309-3
Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychiatrische behandeling | Psycho-educatie H, U Zie website CGO-VITA-606-1
MBK Plato Zenuwstelsel Terreel 0,6 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | Pathologie V Zie website CGO-TERR-311-2
Burn Out Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V,A Zie website CGO-SOU-9-1
Voeding, voedingsproblematiek en eetstoornissen Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V Zie website CGO-TERR-315-3
SOLK Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 MBK: spijsverteringsstelsel | pathologie H,V Zie website CGO-CSMBK-309-2
Hoge bloeddruk Energieschool 0,5 MBK: Hart en Vaatstelsel | pathologie V, U Zie website CGO-ENSCH-304-1
Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale vakken, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
H, U Zie website CGO-VITA-312-1
Verslaving en verslavingsgedrag Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen  (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen  (zie rode en gele vlaggen zie H5).
 V, U Zie website CGO-VITA-318-4
Schizofreniespectrum Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen V,U Zie website CGO-ICAM-605-4
Adem in breder perspectief Instituut CAM 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U Zie website CGO-ICAM-307-1
Intervisie: Sjögren syndroom Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-306-1
Gezondheidspsychologie|
gezondheidsrecht
Vita Opleidingen B.V. 1 PSKB: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U, V Zie website CGO-VITA-9-1
Algemene Basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
H, U Zie website CGO-VITA-5-1
Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2. Farmacologie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, U Zie website CGO-VITA-313-1
De toekomst van Positieve psychologie in je praktijk Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden | Terugkoppelen naar doelen
PSBK: Gespreksvaardigheden | Terugkoppelen naar doelen
U Zie website CGO-ICAM-603-2
Casuïstiek en rode vlaggen: spijsvertering; nieren; geslachtsorganen; hormonen. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: spijsverteringsstelsel | pathologie H,V Zie website CGO-CSMBK-309-1
Diabetes Energieschool 0,5 MBK: Hormoonstelsel | pathologie V, U Zie website CGO-ENSCH-312-1
Eerste hulp bij psychische ongelukken Body Mind Opleidingen 0,43 PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V Zie website CGO-BMO-619-1
Ik luister wel maar hoor je niet. Tinnitus en de begeleiding van cliënten. Instituut CAM 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie
PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | Prikkelgeleiding en overdracht
U Zie website CGO-ICAM-310-4
Zelfhelend vermogen bij psychische problematiek Energieschool 0,5 PSBK: Toegepaste (ontwikkelings-) psychologie en klinische psychologie  | Psychopathologie en maatschappij H, V Zie website CGO-ENSCH-602-1
Farmacologie/farmacovigilantie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Farmacokinetiek
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | Stemmingsstabilisatoren
H, V, U Zie website CGO-VITA-302-2
Dementie, het zal ons allemaal gaan raken….. Energieschool 0,5 MBK: toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij V, U Zie website CGO-ENSCH-315-2
Physical Examination Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Meest gangbare (medische) onderzoeks-technieken H, V,A Zie website CGO-SOU-301-1
Introvert- Extrovert Energieschool 0,5 PSBK:  Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | persoonlijkheidsontwikkeling V, U zie website CGO-ENSCH-602-2
Enneagram & Communicatie Energieschool 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK:  Gespreksvaardigheden | interpretatie
V, U zie website CGO-ENSCH-316-1
Sporten op het randje en erover TCMA 1 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie V, U Zie website CGO-TCMA-306-1
Onbegrepen klachten (SOLK) bij kinderen TCMA 1 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie V, U Zie website CGO-TCMA-314-2
De invloed van vasten op de gezondheid TCMA 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V, U Zie website CGO-TCMA-309-4
LYME oorzaken en behandeling Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | pathologie H, V, U Zie website CGO-ICAM-305-3
Burn-out bij jongeren Instituut CAM 1 PSBK: Gespreksvaardigheden | Situatie verduidelijken U Zie website CGO-ICAM-603-1
Hormonen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie H, V Zie website CGO-CSMBK-312-2
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | pathologie
PSBK:Zenuwstelsel / neurologie | Algemene functies zenuwstelsel
H, U Zie website CGO-VITA-311-1
Functioneel bewegen en trainen Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U Zie website CGO-ICAM-306-2
Reumatische aandoeningen en gerelateerde bindweefselziekten Prevenzis 0,25 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie V Zie website CGO-PREV-306-1
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie H, U Zie website CGO-VITA-310-1
SOLK en chronische pijn, bewegingsangst, bijnieruitputting en sensitisatie Instituut CAM 1 MBK: Nierstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Diagnostisch proces binnen psychiatrie
U Zie website CGO-ICAM-308-2
Middelen en Methoden Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
MBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
U Zie website CGO-VITA-8-1
Ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Dementie
U, V Zie website CGO-VITA-314-2
Werken met Positieve gezondheid Instituut CAM 1 PSKB/MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U Zie website CGO-ICAM-9-1
Zie ik het helder? Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Algemene farmacologie | interacties U zie website CGO-RTN-610-1
Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie H, U zie website CGO-VITA-309-1
Welles-Nietes Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Therapeutische basisvaardigheden | attitude van de therapeut U zie website CGO-RTN-604-1
Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie H, U zie website CGO-VITA-304-1
Rouwverwerking en  de reacties van het stress- en immunsysteem hierop. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Levensfase | Veroudering en sterven H, V zie website CGO-CSMBK-314-4
Geschiedenis van de Geneeskunde Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
PSBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
U, V zie website CGO-VITA-3-1
Huidige wetgeving in de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel H zie website CGO-CSMBK-5-1
Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2. Vita Opleidingen B.V. 1 MKB: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie
PSBK :Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | rouwproblematiek
H, U zie website CGO-VITA-310-2
Communicatie met gesprekstechnieken, gespreksvoering, beroepshouding en therapeutisch proces Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Gespreksvaardigheden | H zie website CGO-CSMBK-316-1
Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
H, U zie website CGO-VITA-307-1
Casuïstiek en rode vlaggen: Bloed, bloedsomloop, lymfestelsel en ademhaling Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hart en vaatstelsel | Pathologie H, V zie website CGO-CSMBK-304-1
Bio-milieu belasting Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
PSBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
H, U zie website CGO-VITA-10-1
MBK Hormoonstelsel Terreel 0,3 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie V Zie website CGO-TERR-312-3
Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Niet (H)Erkende ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden Vita Opleidingen B.V. 1 MBK : Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
U, V Zie website CGO-VITA-5-2
Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. H, Zie website CGO-VITA-605-2
Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen & weefsel | anatomie en fysiologie H, U Zie website CGO-VITA-303-1
Intervisie: Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van buitenaf. Allergene en niet-allergene prikkels Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie
PSBK: Begripskennis | Oorzaken van ziekte en reacties lichaam
U, V Zie website CGO-VITA-310-5
Stemmen horen of Innerlijke stem? Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | schizofrenie en andere psychotische stoornissen V, U Zie website CGO-ENSCH-605-1
Depressieve stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-6-2
Niet aangeboren hersenletsel doet meer dan je ziet! De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en functies van het centrale zenuwstelstel V, U Zie website CGO-DRO-613-1
Een verdieping in het oor. Instituut CAM 1 MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V Zie website CGO-ICAM-310-2
Communiceren over SOLK Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V, U Zie website CGO-ICAM-316-4
De PsBK Professional Energieschool 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H, V, U Zie website CGO-ENSCH-605-2
SNRO geaccrediteerde Kop-module Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H, V Zie website CGO-CSMBK-318-1
Stress en Burn-out NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie |Aanpassingsstoornissen
V Zie website CGO-NOGG-315-2
Snijzaal: fascinerende fascie Con Amore 0,9 MBK: bewegingsstelsel | Anatomie en Fysiologie V, U zie website CGO-COAM-306-2
MBK Levensfase Terreel 1 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie H, V Zie website CGO-TERR-314-1
Lyme (pathologie) Terreel 0,6 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie U Zie website CGO-TERR-303-2
MBK Genitaalstelsel Terreel 1 MBK: Genitaal stelsel | anatomie en fysiologie H, V Zie website CGO-TERR-313-1
Buikklachten, pluis of niet pluis Qing-Bai 1 MBK: Spijsverteringstelsel | Pathologie V, U Zie website CGO-QINB-309-1
Grip op gamen en autisme Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen in de impulscontrole V, U Zie website CGO-ICAM-605-6
MBK Motorisch stelsel Terreel 1 MBK: Bewegingstelsel | anatomie fysiologie H, V Zie website CGO-TERR-306-1
Vaccinations Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Algemene farmacologie | Vaccinaties H, V, U Zie website CGO-SOU-610-1
Lyme, een introductie Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie H, V, U Zie website CGO-ICAM-305-2
Balans in je Brein ; voeding en je hersenen Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel / neurologie |Anatomie en fysiologie H, V Zie website CGO-ICAM-311-3
Rol chronische stress bij Depressie Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U Zie website CGO-ENSCH-315-1
De “Buikhersenen” Relatie Brein/Buik Energieschool 0,5 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie V,U Zie website CGO-ENSCH-309-1
MBK Ademhalingsstelsel Terreel 1 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V Zie website CGO-TERR-307-1
Verschil tussen reuma en fibromyalgie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-303-3
Babbelen met je cellen Energieschool 0,5 MBK: Cellen en weefsels | pathologie V, U Zie website CGO-ENSCH-301-1
Regels als hulpmiddel De Roos opleidingen 0,2 PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij U Zie website CGO-DRO-5-1
Slaapproblemen De Roos opleidingen 0,2 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | slaapstoornissen U Zie website CGO-DRO-605-3
Intervisie: ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-303-2
Physical Signs of Domestic Violence Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: medishe en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen H, V, U Zie website CGO-SOU-318-2
Physical Examination Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde | Theoretische onderbouwing van medisch algemeen lichamelijk onderzoek H, V, U Zie website CGO-SOU-2-1
Long aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Ademhalingstelsel | Pathologie V, U Zie website CGO-QINB-307-1
Empatische gespreksvoering Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden
V, U Zie website CGO-ICAM-316-3
Hoofdpijn, een kopzorg Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie V, U Zie website CGO-ICAM-311-4
Benadering van alledaagse klachten: Gewichtsveranderingen Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U Zie website CGO-QINB-318-1
Benadering van alledaagse klachten: Koorts zonder focus Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U Zie website CGO-QINB-318-2
Casuïstiek en rode vlaggen: Cellen en Weefsels Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie H, V Zie website CGO-CSMBK-303-3
Cliënt gericht denken doen Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden
V, U Zie website CGO-ICAM-316-2
MBK inleiding in de pathologie Esoterra 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie H, V Zie website CGO-ESO-303-1
Huid- en huidziekten Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-310-4
Polyfarmacie en interacties tussen geneesmiddelen Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Farmacokinetiek |  Interacties H, V Zie website CGO-SOU-302-1
Casuïstiek en rode vlaggen: zenuwstelsel, huid en zintuigen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | Pathologie H, V Zie website CGO-CSMBK-311-2
Multiple Sclerose en Myastenia gravis Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V Zie website CGO-VITA-311-2
Complementaire therapie voor de mens van nu (21ste eeuw) Instituut CAM 1 MBK/PSBK Algemeen: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | De sociale kaart: organisaties in (geestelijke)
gezondheidszorg in NL en hun doelen.
H, V Zie website CGO-ICAM-4-1
Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hart en Vaatstelsel | Pathologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V zie website CGO-VITA-304-2
Therapeutische effecten op het Endocriene (hormoon)stelsel Instituut CAM 1 MBK: Hormoonstelstel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
H, V, U zie website CGO-ICAM-312-2
Balans in je Brein; Psychose, oorzaken en genezing Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H, V zie website CGO-ICAM-605-5
Benadering van alledaagse klachten: Vermoeidheid Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U zie website CGO-QINB-318-3
Intervisie: Diabetes I en II Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V zie website CGO-VITA-312-2
Omgaan met ‘moeilijke mensen’ – Persoonlijkheidsstoornissen NOGG 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Persoonlijkheids-stoornissen V,U Zie website CGO-NOGG-605-1
Burnout Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen H, zie website CGO-ICAM-605-3
Neurologische aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Pathologie V, U zie website CGO-QINB-311-1
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK : Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H, U zie website CGO-VITA-619-1
Obsessieve compulsieve stoornis Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |stoornissen in de impulscontrole H, U zie website CGO-ICAM-605-2
Red Flags – in practice Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psych
H, V zie website CGO-SOU-318-1
Hoe voorkom ik een klacht of claim Prevenzis 0,3 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel: BIG; Klachtenwet Clienten Zorgsector; WBP; WGBO; (Ethische) gedragscodes. V zie website CGO-PREV-5-1
Levensfases & Transities NOGG 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U zie website CGO-NOGG-315-4
Lyme Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie
en afweer
U Zie website CGO-COAM-305-2
Stressless Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
V, U Zie website CGO-COAM-315-6
 Hersenen en Bewustzijn Sonnevelt Opleidingen 0,4 MBK: Zenuwstelstel en neurologie|Anatomie en fysiologie
PsBK: Zenuwstelsel en neurologie
V zie website CGO-SON-311-1
Ademhaling & Vitaliteit Sonnevelt Opleidingen 0,7 MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie va de luchtwegen
V zie website CGO-SON-307-1
Angst en vertrouwen NSK 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen U zie website CGO-NSK-605-1
Auto-immuunziekten Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en lymfestelsel en afweer | Pathologie V, U zie website CGO-COAM-305-1
Cancer – Exploration of the Principles of Malignant Cell Growth and the Ratio of its Treatment Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Cellen & weefsels | Pathologie V, U zie website CGO-SOU-303-1
Darmen en hun verhaal, verstoorde darmflora en de gevolgen voor de psyche NSK 0,5 MBK en PsBK: Geintegreerde geneeskunde | integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. U zie website CGO-NSK-6-1
Darmfunctie en ontstekingen in het lichaam Total Health 0,6 MBK: Spijsverteringstelsel | pathologie H, V zie website CGO-THO-309-1
De magie van taal Con Amore 0,9 PSBK: Gespreksvaardigheden
MBK: Gespreksvaardigheden
U zie website CGO-COAM-316-1
De overgang Con Amore 0,9 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Genitaal stelsel | Het climacterium en de menopauze
H, U zie website CGO-COAM-313-1
Dementie Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Veroudering/sterven
H, V, U zie website CGO-COAM-314-3
Gespreksvaardigheden NOGG 1 MBK en PSBK: Gespreksvaardigheden V,U zie website CGO-NOGG-316-1
Hartritmestoornissen TCMA 0,5 MBK: Hart en vaatstelsel | Pathologie V zie website CGO-TCMA-304-1
Het darmmicrobioom’ en ‘Huidinfecties’ TCMA 0,3 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie V zie website CGO-TCMA-310-1
Het hormonale stelsel Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Hormonaalstelsel | Pathologie
H, V, U zie website CGO-COAM-314-2
Hoogsensitiviteit Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U zie website CGO-COAM-315-8
Hormonen, geslachtsgebonden problematiek, schildklier en andere hormonale regelsystemen NSK 1 MBK: Hormoonstelsel | pathologie U zie website CGO-NSK-312-1
Intervisie: DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |  Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. V zie website CGO-VITA-605-1
MDL aandoeningen TCMA 0,3 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V zie website CGO-TCMA-309-1
MDL klachten in pediatrie TCMA 0,3 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie V zie website CGO-TCMA-314-1
Metabool syndroom Total Health 0,6 MBK: Hormoonstelsel | pathologie H, V zie website CGO-THO-312-1
Ontwikkeling van het auto-immuunsysteem Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer|Anatomie en fysiologie U zie website CGO-ICAM-305-1
Palliatieve zorg Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | veroudering / Sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| veroudering/sterven
U zie website CGO-COAM-314-1
Praktijkgericht onderzoek NSK 1 MBK en PsBK: Informatievaardigheden | Relevantie van (wetenschappelijke) artikelen in vaktijdschriften bepalen. 1 lesdag plus 1 presentatie U zie website CGO.NSK-7-1
Psychopathologie BivT 5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H zie website CGO-BIVT-605-1
Rode en Gele Vlaggen in de praktijk NOGG 0,5 MBK en PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid. V zie website CGO-NOGG-8-1
Rouw en Verlies NOGG 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Rouwproblematiek
V zie website CGO-NOGG-315-1
Snijzaal Bewegingsapparaat Con Amore 0,9 MBK: Bewegingstelsel | anatomie fysiologie H, V, U zie website CGO-COAM-306-1
Stemmingstoornissen en depressie NSK 0,5 MBK en PsBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen  | Medische en psychosociale signalen U zie website CGO-NSK-318-1
Stress & Burn-out Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen
V, U zie website CGO-COAM-315-2
Stress en Burnout Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V,U zie website CGO-THO-311-1
Transities Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U zie website CGO-COAM-315-5
The ‘age of transition’ for women – and men! – Western Medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven V,I zie website CGO-SOU-314-1
The ‘stress epidemic’ – Western medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Psychologie | Psychopathologie V,I zie website CGO-SOU-315-1
Trauma NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie | Trauma’s
V zie website CGO-NOGG-315-3
Essentiële Voedingsstoffen Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, U zie website CGO-COAM-309-1
Voortdurende twijfel aan eigen identiteit Instituut CAM 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | persoonlijkheids-stoornissen H, U zie website CGO-ICAM-605-1
Vrouwenklachten Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V zie website CGO-THO-312-2
Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
U, V zie website CGO-VITA-315-1
Zorg ook goed voor jezelf Sonnevelt Opleidingen 0,5 MBK: Psychologie | Toegepaste psychologie
PSBK: Toegepaste psychologie|psychopathologie en maatschappij
U zie website CGO-SON-315-2
Effect van chronische stress op je lijg Total Health 0,57 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V zie website CGO-THO-312-3
Vitaal oud worden NOGG 0,5 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK : Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
V, U zie website CGO-NOGG-9-1
Alarmbellen! Con Amore 0,875 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5)
PsBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5)
H,V zie website CGO-COAM-318-1
Behandeling van de gevolgen van seksueel geweld De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Risico dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, onderdrukking, werken met gevaarlijke stoffen, druggebruik V, U Zie website CGO-DRO-605-5
Het Placebo-effect Con Amore 0,9 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen  | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen |Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U zie website CGO-COAM-9-1
Het tweede brein – darmen Con Amore 0,9 MBK: Zenuwstelsel /neurologie  | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel /neurologie |Algemene functies zenuwstelsel
V, U zie website CGO-COAM-311-1
Psychologie; gedrag en ontwikkeling Esoterra 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie H Zie website CGO-ESO-315-1
’Zie jij ze ook vliegen?’  Hoe je  balans krijgt in je brein. Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | stoornissen
H, V, U zie website CGO-ICAM-311-5
Hoe soepel ben jij? Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U zie website CGO-ICAM-306-1
Hollistische principes Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
V, U zie website CGO-COAM-6-1
Wetgeving en ethiek Esoterra 0,5 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij H Zie website CGO-ESO-5-1
Hoe zit het met staan? Total Health 0,8 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie H, U zie website CGO-THO-306-1
Hartfalen, vallen & opstaan TCMA 1 MBK: Hart en vaatstelsel | pathologie V, U zie website CGO-TCMA-304-2
Psychiatrie TCMA 1 MBK: Psychologie | Psychiatrische behandeling V, U zie website CGO-TCMA-315-1
Voeding bij het voorkomen en behandelen van chronische ziekten TCMA 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V, U zie website CGO-TCMA-309-3
Leven vanuit je hart Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
V, U zie website CGO-COAM-6-2
Bloedwaarden lezen Con Amore 0,9 MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek V, U zie website CGO-COAM-2-1
Lage rugpijn, een holistische benadering Con Amore 0,9 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en hetkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Stoornissen
V, U zie website CGO-COAM-306-4
Vruchtbaarheid en de cyclus van de vrouw Con Amore 0,9 MBK: Hormoonstelsel I Anatomie en fysiologie
PSBK: Hormonaal stelsel Anatomie en fysiologie | Vrouwelijke en mannelijke geslachtsklieren
H, V, U zie website CGO-COAM-312-2
Laatste Strohalm Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) | Syndromen en aandoeningen V zie website CGO-RTN-11-1
Vermoeidheid – alles is energie Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U zie website CGO-COAM-11-1
Ons zevende zintuig Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U zie website CGO-COAM-11-2
Angst, depressie, stress, PTSS en burn-out Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V, U zie website CGO-TERR-315-2
Burn-out; nader bekeken Instituut CAM 0,5 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen
V zie website CGO-ICAM-315-5
Begeleiden van cliënten met Hyperventilatie Instituut CAM 0,5 MBK: Ademhalingstelsel | Anatomie fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen
V zie website CGO-ICAM-307-2
Wat doet angst voor een virus met uw immuunsysteem Prevenzis 0,1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U zie website CGO-PREV-1-1
COVID 19; Nader bekeken Instituut CAM 1 MBK: Ademhalingstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoonissen
V zie website CGO-ICAM-307-3