Selecteer een pagina

Vakinhoudelijk

Algemeen

Opleiders (aangesloten bij CGO) wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwste  aanmeldformulier bij-/nascholing Vakinhoudelijk.
Middels dit sheet wordt de informatie m.b.t. de bij-/nascholing beter geregistreerd en wordt de bepaling van de omvang (in EC) voor alle aanbod gelijk berekend.
NB: eerder aangevraagde en goedgekeurde bij-/nascholingen hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden maar kunnen, door het mailen van de naam, CGO-code en de nieuwe datum waarop de bij/nascholing wordt verzorgd, opnieuw geprogrammeerd worden.
Opleiders wordt wel gevraagd voor eerder aangevraagde/goedgekeurde bij-/nascholingen, opnieuw, het formulier in te vullen als het de omvang (in SBU’s of EC’s) of de inhoud afwijkt van de eerdere aanvraag.

Vanuit verschillende beroepsorganisaties bereiken ons verzoeken m.b.t. verzorgde bij-/nascholingen, vooral in de behoefte aan controle op de daadwerkelijke uitvoering.
Opleiders wordt verzocht, naast de accreditatiecode die is ontvangen van CPION of SNRO, ook de CGO-code te vermelden op het certificaat dat wordt afgegeven na afloop van de bij-/nascholing om controle door beroepsorganisaties te vereenvoudigen.

Verzoek aan onze leden: Stuur s.v.p. informatie/aanvragen voor bij-/nascholingen, die op onze website vermeld moeten worden, UITERLIJK 14 dagen VOOR de datum waarop deze scholing wordt aangeboden per mail naar ons toe. Van informatie/aanvragen die ons later bereikt kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig op onze website wordt geplaatst.

Wij verzoeken de opleiders zelf op hun website (binnen het aanbod voor de betreffende scholing) de PLATO hoofd- en subcatagorie aan te geven waaronder de betreffende scholing valt.

Geplande bij-/nascholingen

Staat een bij- en nascholing niet op deze lijst, dan is deze NIET gepland. Indien de scholing eerder is verzorgd zou deze vermeld moeten zijn op de archieflijst ONDER deze lijst.

In dit overzicht zijn alle vakinhoudelijk bij- en nascholingen verzorgd door de leden van het CGO op een gestructureerde manier te vinden. Deze scholingsactiviteiten worden georganiseerd binnen de met elkaar afgesproken richtlijnen. De afkortingen gebruikt bij “doel” staan voor: (H)erhaling, (V)erdieping of (U)itbreiding.

In dit overzicht wordt de standaard rekenwijze (1 EC is 28 Studiebelastinguren) gehanteerd.

LET OP: In deze lijst zijn uitsluitend de geplande scholingen vermeld. Als de scholingsdatum in het ‘verleden’ ligt, is deze vermeld in de lijst ‘Eerder verzorgde scholingen’ waarbij dan uitsluitend de laatste datum waarop de scholing was aangeboden is vermeld.

De volgende (sub-)domeinen zijn gebruikt om de bij-/nascholingen te groeperen (indien nodig voor het logische onderscheid zullen domeinen worden toegevoegd):

 • Antroposofische Geneeswijzen (ANTRO)
 • Energetische Geneeswijzen (ENERG)
 • Homeopathie (HOMEO)
 • Kinesiologie (Touch for Health) (KTfH)
 • Manuele Therapie (MANU)
 • Mesologie (MESO)
 • Natuurgeneeskunde (NATG)
 • Oosterse Geneeswijzen (OOST)
 • Psycho/Sociale Behandelwijzen (PSYC)
 • Reflexologische Behandelwijzen (REFL)
 • (neuromusculaire) Triggerpoint Therapie (TP)
 • (neuromusculaire) Triggerpoint Therapie + Dry Needling (TPDN)
 • Communicatie (algemeen) (COMM)
 • Gespreksvaardigheden (algemeen) (GESPR)
 • Recht-/Wetskennis (algemeen) (RWET)
 • Rode vlaggen (algemeen) (RV)
 • Therapeutische houding/handelen (algemeen) (TH)
 • Traumaverwerking/Stervensbegeleiding (TR/SB)

[ update datum: 27-1-2022 ]

Titel van Bijscholing Opleider (link) Studielast (EC’s) Domein: Doel
(H, V of U)
Code Datum
Werken met baby’s en peuters, oei…..luister nou….ik praat met jou… (2-daagse) Opleidingsinstituut RTNederland 0,54 TR/SB V, U CGO-RTN-VAK-0001 22-4-2022
Werken met kinderen vanaf de basisschoolleeftijd (2-daagse) Opleidingsinstituut RTNederland 0.65 TR/SB H, V CGO-RTN-VAK-0002 13-5-2022

Eerder verzorgde bij-/nascholingen (archieflijst)

Ten behoeve van beroepsorganisaties die willen controleren of een scholing eerder verzorgd is geweest, hieronder een lijst met ‘nog niet opnieuw geplande‘ scholingen.

LET OP: Alleen de laatste datum waarop de scholing werd verzorgd, is vermeld en, indien inmiddels een nieuwe scholingsdatum is gepland, is deze alleen zichtbaar in de lijst met geplande scholingen!

[ update datum: 17-12-2021 ]

Titel van Bijscholing Opleider (link) Studielast (EC’s) Domein: Doel
(H, V of U)
Bij-/ Nascholing Code Datum
Deze lijst is nog leeg.